CodeNormen
NEN-ISO 21482:2007 enAanvullend waarschuwingsteken voor ionizerende straling
NEN-EN-IEC 80416-1:2001 en;frBasisprincipes voor grafische symbolen voor gebruik op apparatuur - Deel 1: Het maken van originelen
NEN 6088:1995/A1:1997 nlBrandveiligheid van gebouwen - Veiligheidssignalering - Vluchtroute-aanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden
NEN 6088:1995 nlBrandveiligheid van gebouwen - Veiligheidssignalering - Vluchtroute-aanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden
NEN 6088:2000 Ontw. nlBrandveiligheid van gebouwen - Vluchtroute-aanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden
ISO 4062:1977 enDictation equipment - Symbols
ISO/IEC 6329:1989 enDuplicators and document copying machines - Symbols
ISO 6405-1:1991 enEarth-moving machinery - Symbols for operator controls and other displays - Part 1: Common symbols
ISO 6405-1:1991/Amd 1:1997 enEarth-moving machinery - Symbols for operator controls and other displays - Part 1: Common symbols
ISO 6405-1:1991/Amd 2:1999 enEarth-moving machinery - Symbols for operator controls and other displays - Part 1: Common symbols - Amendment 2: Additional symbols
NEN-EN-ISO 7287:1995 enGrafische symbolen voor apparatuur voor thermisch snijden
NEN-EN-ISO 7287:2000 Ontw. enGrafische symbolen voor apparatuur voor thermisch snijden
NEN-EN 980:1996/A2:2001 enGrafische symbolen voor gebruik bij het merken van medische hulpmiddelen
NEN-EN 980:2003 enGrafische symbolen voor gebruik bij het merken van medische hulpmiddelen
NEN-EN 980:1996 enGrafische symbolen voor gebruik bij het merken van medische hulpmiddelen
NEN-EN 980:2002 Ontw. enGrafische symbolen voor gebruik bij het merken van medische hulpmiddelen
NEN-EN 980:1996/Ontw. A2:2000 enGrafische symbolen voor gebruik bij het merken van medische hulpmiddelen
NEN-EN 980:1996/A1:1999 enGrafische symbolen voor gebruik bij het merken van medische hulpmiddelen
IEC/TR 60878:1988 en;frGraphical symbols for electrical equipment in medical practice
ISO 7000:1989 enGraphical symbols for use on equipment - Index and synopsis
NEN-EN 14916:2004 Ontw. enHuishoudelijk keukengerei - Pictogrammen
NEN-EN 50342:2001/A2:2001/C1:2003 enLood-zwavelzuur batterijen - Algemene eisen, beproevingsmethoden en nummering
NEN-EN 50342:2000 Ontw. enLood-zwavelzuur batterijen - Algemene eisen, beproevingsmethoden en nummering
NEN-EN 50342:2001/Ontw. A4:2004 enLood-zwavelzuur batterijen - Algemene eisen, beproevingsmethoden en nummering
NEN-EN 50342:1999/Ontw. A1:2000 enLood-zwavelzuur batterijen - Algemene eisen, beproevingsmethoden en nummering
NEN-EN 50342:1999/Ontw. A2:2000 Ontw. enLood-zwavelzuur batterijen - Algemene eisen, beproevingsmethoden en nummering
NEN-EN 50342:2001/A3:2004 enLood-zwavelzuur batterijen - Algemene eisen, beproevingsmethoden en nummering
NEN-EN 50342:2001/A2:2001 enLood-zwavelzuur batterijen - Algemene eisen, beproevingsmethoden en nummering (inclusief A1:2001)
NEN-EN 50342:2001 enLood-zwavelzuur batterijen - Algemene eisen, beproevingsmethoden en nummering (inclusief A1:2001)
NEN-EN 50419:2005/C1:2005 enMarkeren van elektrisch en elektronische apparaten in overeenstemming met Artikel 11(2) van Richtlijn 2002/96/EC (WEEE)
NEN-EN 50419:2005 enMarkeren van elektrisch en elektronische apparaten in overeenstemming met Artikel 11(2) van Richtlijn 2002/96/EC (WEEE)
ISO/TR 15223:1998 enMedical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied
NEN-EN-ISO 3826-2:2007 Ontw. enOpvouwbare containers van kunststof voor menselijk bloed en bloedbestanddelen - Deel 2: Grafische symbolen voor gebruik op labels en instructie flyers
NEN-EN-IEC 60417-1:1999 en;frPictogrammen op elektrische toestellen - Deel 1: Overzicht en toepassing
NEN-EN-IEC 60417-1:2002 en;frPictogrammen op elektrische toestellen - Deel 1: Overzicht en toepassing
NEN-EN-ISO 11192:2000 Ontw. enPleziervaartuigen - Grafische symbolen
ISO 9128:1987 enRoad vehicles - Graphical symbols to designate brake fluid types
NEN 5440:1967 nlSymbolen voor aanduidingen op gereedschapswerktuigen
NEN 10387:1993 en;frSymbolen voor elektriciteitsmeters voor wissel- en draaistroom
NEN-EN 980:2006 Ontw. enSymbolen voor gebruik bij het etiketteren van medische hulpmiddelen
NEN-EN-ISO 21531:2004 Ontw. enTandheelkunde - Grafische symbolen
NEN-EN-ISO 21531:2007 2e Ontw. enTandheelkunde - Grafische symbolen voor tandheelkundige instrumenten
NEN-ISO 3758:1994 enTextiel - Symbolencode op behandelingsetiketten
NEN-EN-ISO 3758:2008 Ontw. enTextiel - Symbolencode op behandelingsetiketten
ISO 3758:1991/ Suppl:1993 enTextiles - Care labelling code using symbols
NEN-EN-ISO 3767-1:1996 enTrekkers, machines voor land- en bosbouw, aangedreven grasmaaimachines en tuingereedschap - Symbolen voor bedieningselementen en andere signaleringsinrichtingen - Deel 1: Algemene symbolen
ISO 3767-2:1991/Amd 3:2000 enTrekkers, machines voor land- en bosbouw, aangedreven grasmaaimachines en tuingereedschap - Symbolen voor bedieningselementen en andere signaleringsinrichtingen - Deel 2: Symbolen voor landbouwtrekkers en -machines
NEN-ISO 3767-2:2008 enTrekkers, machines voor land- en bosbouw, aangedreven grasmaaimachines en tuingereedschap - Symbolen voor bedieningselementen en andere signaleringsinrichtingen - Deel 2: Symbolen voor landbouwtrekkers en -machines
NEN-EN-ISO 3767-2:1996 enTrekkers, machines voor land- en bosbouw, aangedreven grasmaaimachines en tuingereedschap - Symbolen voor bedieningselementen en andere signaleringsinrichtingen - Deel 2: Symbolen voor landbouwtrekkers en -machines
NEN-EN-ISO 3767-2:1996/A2:2000 enTrekkers, machines voor land- en bosbouw, aangedreven grasmaaimachines en tuingereedschap - Symbolen voor bedieningselementen en andere signaleringsinrichtingen - Deel 2: Symbolen voor landbouwtrekkers en -machines
NEN-EN-ISO 3767-2:1996/A1:2000 enTrekkers, machines voor land- en bosbouw, aangedreven grasmaaimachines en tuingereedschap - Symbolen voor bedieningselementen en andere signaleringsinrichtingen - Deel 2: Symbolen voor landbouwtrekkers en -machines
NEN-EN-ISO 3767-4:1996/Ontw. A1:1999 enTrekkers, machines voor land- en bosbouw, aangedreven grasmaaimachines en tuingereedschap - Symbolen voor bedieningselementen en andere signaleringsinrichtingen - Deel 4: Symbolen voor bosbouwmachines
NEN-EN-IEC 61310-1:1995 enVeiligheid van machines - Signalering, aanduidingen en bediening - Deel 1: Eisen aan zichtbare, hoorbare en voelbare signalen
NEN-EN-IEC 61310-1:1996 nlVeiligheid van machines - Signalering, aanduidingen en bediening - Deel 1: Eisen aan zichtbare, hoorbare en voelbare signalen
NEN-EN 61310-2:1996 nlVeiligheid van machines - Signalering, aanduidingen en bediening - Deel 2: Eisen aan aanduidingen
NEN-EN-IEC 61310-2:1995 enVeiligheid van machines - Signalering, aanduidingen en bediening - Deel 2: Eisen aan aanduidingen
NEN-EN-IEC 61310-3:1999 en;frVeiligheid van machines - Signalering, aanduidingen en bediening - Deel 3: Eisen aan de positie en de bediening van bedieningselementen
NEN-EN-IEC 61310-3:1999 nlVeiligheid van machines - Signalering, aanduidingen en bediening - Deel 3: Eisen aan de positie en de bediening van bedieningselementen
NEN-ISO 2575:2000/A4:2001 enWegvoertuigen - Symbolen voor bedieningsorganen, meters en verklikkerlichten
NEN-ISO 2575:1996 enWegvoertuigen - Symbolen voor bedieningsorganen, meters en verklikkerlichten
NEN-ISO 2575:2000/C1:2001 enWegvoertuigen - Symbolen voor bedieningsorganen, meters en verklikkerlichten
NEN-ISO 2575:2000 enWegvoertuigen - Symbolen voor bedieningsorganen, meters en verklikkerlichten
NEN-ISO 2575:2000/A1:2001 enWegvoertuigen - Symbolen voor bedieningsorganen, meters en verklikkerlichten
NEN-ISO 2575:1995/A1:1998 enWegvoertuigen - Symbolen voor bedieningsorganen, meters en verklikkerlichten - Wijzigingsblad 1 : Verbodsteken voor een kinderstoeltje